BIP

Rejestry, ewidencje, archiwa

 1. Rejestr korespondencji.
 2. Księga druków ścisłego zarachowania (legitymacje szkolne).
 3. Ewidencja środków trwałych i wyposażenia.
 4. Akta osobowe pracowników.
 5. Ewidencja zwolnień lekarskich pracowników.
 6. Księga zastępstw nauczycieli.
 7. Protokoły Rady Pedagogicznej.
 8. Ewidencja urlopów pracowników niepedagogicznych.
 9. Ewidencja osób korzystających z księgozbioru bibliotecznego.
 10. Ewidencja legitymacji pracowniczych.
 11. Rejestr delegacji słuzbowych.
 12. Ewidencja upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
 13. Ewidencja osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 14. Listy płac pracowników.
 15. Księga ewidencji uczniów.
 16. Księga ewidencji dzieci.
 17. Dzienniki lekcyjne i pozalekcyjne.
 18. Dziennik pedagoga szkolnego.
 19. Arkusze ocen uczniów.
 20. Opinie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
 21. Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły.
 22. Ewidencja wydanych zaświadczeń.
 23. Ewidencja uczniów, nauczycieli i pracowników - baza danych w programie "Expert".
 24. Rejestr zwolnień lekarskich uczniów z wychowania fizycznego.
 25. Rejestr wypadków uczniów.
 26. Składnica akt.

Rejestry i ewidencje prowadzone są w formie papierowej oraz elektronicznej przez pracowników sekretariatu oraz dostępne są w godzinach pracy sekretariatu.

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2012-06-09 22:05:43 Zmiana publikacji zs1
2 2012-06-09 22:04:16 Zmiana publikacji zs1
3 2012-06-09 22:03:12 Zmiana publikacji zs1


stronę wyświetlono 93019 razy Artykuł wyświetlony 93019 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.