BIP

Informacje o jednostce


ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. GUSTAWA MORCINKA W TYCHACH

Zespół Szkół nr 1 w Tychach posiada długoletnią tradycję jako placówka oświatowa. Początki szkoły związane są z działalnością Przedsiębiorstwa Ciężkiego Sprzętu Budowlanego Budownictwa Węglowego utworzonego w 1953 roku. To właśnie przedsiębiorstwo biorąc pod uwagę wzrastające w latach 60-tych potrzeby szkoleniowe wykazało chęć utworzenia własnego ośrodka szkoleniowego, w którym mieściłaby się zasadnicza szkoła zawodowa, ośrodek kształcenia specjalistycznego załogi oraz internat. Starania dyrekcji zakładu zostały uwieńczone pełnym sukcesem i jak czytamy w akcie erekcyjnym zamieszczonym w Kronice Szkoły: ... na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ... Ustawy z dnia 15 lipca 1951 o rozwoju systemu oświaty i wychowania, 1 września 1973 r. tworzy się Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących Przedsiębiorstwa Ciężkiego Sprzętu Budowlanego Budownictwa Węglowego w Tychach. ... Akt erekcyjny podpisał I zastępca Ministra Górnictwa i Energetyki mgr inż. Eryk Porąbka.

Rozpoczął się 1 rok działalności szkoły 1973/74, której pierwszym dyrektorem była mgr Stefania Oskędra. Dnia 4 września 1978 roku odbyła się ogólnomiejska uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 1978/79 związana z oddaniem do użytku nowoczesnego Centrum Kształcenia Ustawicznego. Symboliczny klucz do nowo otwartej placówki przekazano powołanemu na stanowisko dyrektora mgr Leonowi Guznarowi. Baza szkoły była imponująca.

W roku szkolnym 1983/84 odbyła się uroczystość nadania szkole imienia. Z woli rady pedagogicznej, uczniów, rodziców, załogi PCSBBW szkoła otrzymała imię Gustawa Morcinka. W trakcie roku szkolnego 1990/1991 ówczesny dyrektor szkoły mgr Witold Pluta (pełniący obowiązki od 1 września 1986 roku) został odwołany, a jego funkcję z wyboru rady pedagogicznej objęła mgr Czesława Stanuch, nauczycielka języka rosyjskiego, od początku związana z istnieniem szkoły.

Rok szkolny 1991/92 był momentem ważnym i przełomowym w historii placówki. Decyzją Kuratora Oświaty w Katowicach mgr Janiny Pillardy-Kozarzewskiej powołane zostały w budynku szkoły dwie pełne jednostki szkolne: IV Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół Zawodowych, w skład którego weszły nowo powołane Technikum Mechaniczne na podbudowie SP specjalność budowa maszyn, Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Technikum Zawodowe dla Dorosłych. Od 1 września 1991 roku dyrektorem szkoły, wyłonionym na drodze konkursu, została mgr Czesława Stanuch. Dnia 1 września 1993 r. w ramach Zespołu Szkół Zawodowych powołano Technikum Ochrony Środowiska kształcące w dwóch specjalnościach: technologia uzdatniania wód i oczyszczania ścieków oraz gospodarka odpadami. Od 1 września 1995 r. decyzją Gminy Miasta Tychy Zespół Szkół Zawodowych i IV LO zostały przekształcone w Zespół Szkół, a w jego ramach działały: IV LO, Technikum Ochrony Środowiska, Technikum Mechaniczne na podbudowie SP, Technikum Zawodowe dla Dorosłych, od roku 1997/98 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, a od roku 1999/2000 Gimnazjum nr 10.

Od roku 2003 Zespół Szkół zmienił nazwę na Zespół Szkół nr 1. Od września 2006 funkcję Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 pełni, wyłoniona na drodze konkursu mgr Grażyna Jurek, nauczycielka języka polskiego, od początku związana z istnieniem szkoły. Obecnie w skład Zespołu Szkół nr 1 wchodzą: Gimnazjum nr 10, IV Liceum Ogólnokształcące, 1 Liceum Profilowane oraz Technikum nr 1, kształcące w zawodzie technik ochrony środowiska. Misją szkoły są słowa "Nieważne kim byłeś, u nas odkryjesz siebie". Oznacza to, że dla wszystkich nauczycieli najważniejszy jest rozwój ucznia na miarę jego indywidualnych możliwości. Od roku szkolnego 2007/2008 wszystkie klasy LO objęte sa patronatem instytucji dydaktycznych (Uniwersytet Śląski, Akademia Wychowania Fizycznego, Polskie Towarzystwo Geograficzne). Ponadto szkoła współpracuje z Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Tychach w zakresie rocznych praktyk studenckich i realizacji projektu w ramach Sokrates. W roku szkolnym 2006/2007 został zorganizowany I Karnawał Języka Polskiego, za który Szkoła otrzymała medal Senatu RP oraz osobiste zaproszenie Marszałka Senatu. Teatr Śląski w Katowicach nagrodził Szkołę Złotą Maską w I edycji Konkursu Edukacji Teatralnej. W marcu 2007 w szkole zorganizowano jedną z najważniejszych wystaw edukacyjnych Europy "Anna Frank. Historia na dzień dzisiejszy". Zwiedziło ją ok. 1600 uczniów tyskich szkół.

Zespół Szkół nr 1 zajmuje wyjątkowe miejsce na mapie szkół średnich w gminie Tychy. Imponujemy bazą (4 pracownie komputerowe, 2 profesjonalne laboratoria chemiczne oraz liczne bardzo dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe) i sukcesami wychowanków. Od roku 1998 uczniowie szkoły sukcesywnie otrzymują STYPENDIUM PREMIERA RP oraz zajmują wysokie miejsca w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblach rejonowym i wojewódzkim. Ze względu na wyjątkowy charakter placówki zawsze pracowali w niej najlepsi i doświadczeni pedagodzy, którzy systematycznie dokształcali się i podnosili swoje umiejętności. W przededniu nowej rekrutacji jest więc czas na chwilę refleksji nad przeszłością, a także czas, by wyznaczyć kolejne cele i podejmować nowe wyzwania, aby w pełni realizować misję naszej Szkoły.
 

DYREKCJA

Dyrektor: mgr Grażyna Jurek
Wicedyrektor: mgr Beata Moczulska
Wicedyrektor: mgr Jacek Musiał

 

ADRES

Zespół Szkół nr 1 w Tychach
ul. Wejchertów 20
43-100 Tychy
tel. (032) 2271799, (032) 3273631
www - zs1.tychy.edu.pl


SEKRETARIAT

Sekretariat ZS1 - zs1@oswiata.tychy.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP - zs1tychy/SkrytkaESP
sekretariat czynny: 7:30-15:30

 

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2021-05-18 08:21:05 Zmiana publikacji Jacek Musiał
2 2021-04-08 10:42:10 Zmiana publikacji Jacek Musiał
3 2021-04-08 08:58:43 Zmiana publikacji Jacek Musiał


stronę wyświetlono 198463 razy Artykuł wyświetlony 198463 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.