BIP

Wyniki kontroli

wersja archiwalna, tutaj dostępna jest wersja aktualna
Protokół kontroli Miejskiego Zarządu Oświaty z dnia 16-22.02 i 02.03.2011 - Protokół nie podlega publikacji ze względu na informacje prawnie chronione.

Protokół kontroli Miejskiego Zarządu Oświaty z dnia 01.12.2009 - Protokół nie podlega publikacji ze względu na informacje prawnie chronione.

Protokół Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy 01.04,15-16.04.2009 - Protokół nie podlega publikacji ze względu na informacje prawnie chronione.

Protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy 06.08.2007 - Protokół nie podlega publikacji ze względu na informacje prawnie chronione.

Protokół Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy 22-24,04,2008 - Protokół nie podlega publikacji ze względu na informacje prawnie chronione.

Protokół Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy 28-30.09.2011 - Protokół nie podlega publikacji ze względu na informacje prawnie chronione.

Protokół kontroli Śląskiego Kuratorium Oświaty  09. 07.2015 - Protokół nie podlega publikacji ze względu na informacje prawnie chronione.

Protokół Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy 08,13,28.01.2016 - Protokół nie podlega publikacji ze względu na informacje prawnie chronione.

Protokół Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy 08,13,28.01.2016 - WYSTĄPIENIE - Protokół nie podlega publikacji ze względu na informacje prawnie chronione.

Dokumentacja

załącznik Protokół kontroli Śląskiego Kuratorium Oświaty w dniu 03. 03.2011

załącznik Protokół kontroli Śląskiego Kuratorium Oświaty w dniu 06 12.2011

załącznik Protokół kontroli Śląskiego Kuratorium Oświaty w dniu 08. 03.2012

załącznik Protokół kontroli Śląskiego Kuratorium Oświaty w dniu 09. 11.2010

załącznik Protokół kontroli Śląskiego Kuratorium Oświaty w dniu 15. 03.2010

załącznik Protokół kontroli-przeglądu Śląskiego Kuratorium Oświaty w dniu 27.02.2007 (G10)

załącznik Protokół kontroli-przeglądu Śląskiego Kuratorium Oświaty w dniu 27.02.2007 (LO,LP,TOŚ)

załącznik Protokół kontroli planowej UM Tychy 02.12.2008

załącznik Protokół Inspektora Sanitarnego z dnia 05.05.2009

załącznik Protokół Inspektora Sanitarnego z dnia 05.12.2008

załącznik Odpowiedź do protokołu Inspektora Sanitarnego z dnia 05.12.2008

załącznik Protokół Inspektora Sanitarnego z dnia 11.04.2011

załącznik Protokół Inspektora Sanitarnego z dnia 14.09.2012

załącznik Protokół Inspektora Sanitarnego z dnia 15.02.2012

załącznik Protokół Inspektora Sanitarnego z dnia 15.02.2012 cz2

załącznik Protokół Inspektora Sanitarnego z dnia 20.08.2008

załącznik Protokół Inspektora Sanitarnego z dnia 20.11.2009

załącznik Protokół Inspektora Sanitarnego z dnia 22.08.2008

załącznik Protokół kontrolny Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24.10.2008

załącznik Sprawozdanie Państwowej Straży Pożarnej z ćwiczeń ewakuacyjnych 1

załącznik Sprawozdanie Państwowej Straży Pożarnej z ćwiczeń ewakuacyjnych 2

załącznik Wystąpienie pokontrolne UM Tychy w dniach 20.10 - 08.11.2010

załącznik Realizacja wniosków do wystąpienia pokontrolnego UM Tychy w dniach 20.10 - 08.11.2010

załącznik Protokół kontroli Miejskiego Zarządu Oświaty z dnia 04.04.2013

załącznik Protokół kontroli Inspektora Sanitarnego z dnia 09.09.2013

załącznik Protokół kontroli ZUS z dnia 24.10.2013

załącznik Protokół kontroli Miejskiego Zarządu Oświaty z dnia 08.05.2014

załącznik Protokół kontroli Śląskiego Kuratorium Oświaty w dniu 22.09.2014

załącznik Protokół Inspektora Sanitarnego z dnia 30.04.2014

załącznik Protokół Inspektora Sanitarnego z dnia 07.11.2014

załącznik Protokół Inspektora Sanitarnego z dnia 18.12.2014

załącznik Protokół Inspektora Sanitarnego z dnia 13.01.2015

załącznik Protokół Inspektora Sanitarnego z dnia 19.03.2015

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2016-10-26 12:35:28 Zmiana publikacji zs1
2 2016-03-31 11:49:01 Zmiana publikacji zs1
3 2016-03-31 11:47:43 Zmiana publikacji zs1
4 2016-03-31 11:45:29 Zmiana publikacji zs1
5 2016-03-31 11:41:42 Zmiana publikacji zs1
6 2016-03-31 11:39:41 Zmiana publikacji zs1
7 2015-10-01 12:58:24 Zmiana publikacji zs1
8 2015-10-01 12:57:34 Zmiana publikacji zs1
9 2015-09-24 10:33:43 Zmiana publikacji zs1
10 2015-04-23 12:49:58 Zmiana publikacji zs1
11 2014-09-30 14:04:09 Zmiana publikacji zs1
12 2014-06-17 13:52:42 Zmiana publikacji zs1
13 2013-10-30 10:26:23 Zmiana publikacji zs1
14 2013-04-09 23:46:32 Zmiana publikacji zs1
15 2012-10-17 12:24:37 Zmiana publikacji zs1
16 2012-10-17 12:20:14 Zmiana publikacji zs1
17 2012-10-17 12:13:59 Zmiana publikacji zs1
18 2012-10-17 12:09:51 Zmiana publikacji zs1
19 2012-10-17 11:59:50 Zmiana publikacji zs1
20 2012-10-17 11:53:32 Zmiana publikacji zs1
21 2012-10-17 11:48:19 Zmiana publikacji zs1
22 2012-10-17 11:38:05 Zmiana publikacji zs1
23 2012-10-17 11:30:20 Zmiana publikacji zs1
24 2012-10-17 11:29:39 Zmiana publikacji zs1
25 2012-10-17 10:37:19 Zmiana publikacji zs1
26 2012-10-17 10:33:38 Zmiana publikacji zs1
27 2012-06-09 22:09:29 Zmiana publikacji zs1
28 2012-06-09 22:08:54 Zmiana publikacji zs1


stronę wyświetlono 212 razy Artykuł wyświetlony 212 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.