BIP

Majątek publiczny

Majątek publiczny Zespołu Szkół nr 1 w Tychach na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi:

Środki trwałe tj. budynek, grunt, boiska, plac zabaw i sprzęt trwały (zaewidencjonowany w księdze środków trwałych) - 9 095 725,36 zł
Pozostałe środki trwałe (zaewidencjonowane w księgach inwentarzowych) -  892 764,26 zł
Wartości niematerialne i prawne (zaewidencjonowane w księgach inwentarzowych) - 24 690,42 zł

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2016-10-24 13:42:57 Zmiana publikacji zs1
2 2014-08-27 10:56:39 Zmiana publikacji zs1
3 2012-09-19 11:05:23 Zmiana publikacji zs1


stronę wyświetlono 1119 razy Artykuł wyświetlony 1119 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.